Kács hírlevél

2013.08.01 00:00

 

Hírlevél

Kedves Kácsi Lakosok

Az Aquincum Sportegyesület vezetőjeként rendszeres sportfoglalkozásokat, versenyeket, táborokat, és bált szervezek egyesületünk tagjainak. 2011. évtől Kácson is elindult a karate, orientális tánc, (ismertebb nevén hastánc), és a hagyományőrző foglalkozás.

        

Szülői megkeresésre először a gyermek karate edzések kezdődtek, melyhez az önkormányzattól is segítséget kaptunk, így minden foglalkozásra ingyenesen vehetjük igénybe a kultúrházat. Az első év végén sikeres övvizsgát tettek a karatés gyerekek, majd a nyugdíjas nap műsorát színesítették egy bemutatóval.

A hatékonyabb oktatás érdekében tükörfalat vásárolt az egyesületünk a kultúrházba.

A gyerekek kitartását látva, az önkormányzat ismételten segített, és a költségek felét átvállalta. A karate mellett a hastánc-foglalkozások is elkezdődtek ebben az évben, így az idősek napját már tánc műsor is színesítette.

A hagyományok őrzését nagyon fontosnak tartom, úgy gondolom az életünkben most is helye van, és a használati tárgyainkat mi is elkészíthetjük, ahogyan az őseink tették. 

2012. évben a kosárfonás volt az első kézműves foglalkozás, amely az őszi időszak beálltával tavaszig tartott. 

A Kácsi Hagyományőrző Egyesület vezetőjével, Ostorháziné Emivel együttműködve elindítottunk egy hagyomány-őrző programsorozatot, melynek első állomása a hímző kiállítás volt. Az őszi kiállításon, a  kácsi asszonyok kézimunkáit láthatták az érdeklődők.

A 2013. Év első programja Barna István népi iparművész előadása volt, ahol a kosárfonás múltja és jelene volt a téma. A program helyhiány miatt ezúttal a parókián került megrendezésre, amiért az egyházközségnek ezúton is szeretnék köszönetet mondani.  A lelkes csapat a bemutató után még egy hétig

fonta a kosarakat.

Dr. Barsi Ernő magyar néprajzkutató előadása volt a márciusi programunk. Egész életét, munkásságát annak szentelte, hogy megőrizze a népdalkincsünket az utókor számára. Az érdeklődők Kács és a szomszédos falvak dalaiból és népszokásaiból kaphattak ízelítőt.

A legkisebbek számára is elindult a karate oktatás az év elején. Az óvodás gyermekek lelkes kis csapata heti két alkalommal sportol.

A karate valójában nem sport, hanem harcművészet , mely egy egészséges életformára szoktat,  segít a koncentrálásban, önfegyelemre nevel, és nem utolsó sorban önbizalmat ad.

Kácsi viselet:A  XVIII. század jellegzetes öltözeteiből fotók alapján szeretnénk rekonstruálni a kácsiak korabeli ruháit. Reményeim szerint ünnepeken majd újra ugyanolyan büszkén viselik  a kácsiak, mint más települések hagyományőrzői.

 A vadfőzőn került bemutatásra az első darab, mely Kun Mária néni falunkbeli édesanyja fotója alapján készült el. Természetesen még gyűjtjük a régi fotókat, amelyek alapján rekonstruálhatjuk a régi öltözeteket. E helyen fontos megemlítenem a tanáraimat, Czufor András, és Czufor Andrásné, akiknek  fontos szerepe volt abban, hogy  hagyományőrzés még ma is van a faluban.

Támogatók

Szeretnék köszönetet mondani egyesületünk fő támogatójának Harangozó Gábornak, aki pénzt, időt, fáradtságot nem sajnálva jelentős segítséget nyújtott.

Vásárolt egy nagyméretű sportszőnyeget a karatés gyermekek számára, ezzel ideális körülményeket biztosítva a sporthoz.  Budapesti vállalkozók is segítették egyesületünket,  Lederer  Gábor, és Bagi Sándor,(karatés szülők)  karate ruhát vásároltak  tíz óvodás és öt iskolás gyermeknek Kácsra, és Tibolddarócra.

 

A programok szervezése során azt tapasztaltam, hogy a kácsi lakosok, és az önkormányzat is segítőkész és érdeklődő.  Mindenkinek köszönöm a részvételt, és a segítséget, várok mindenkit szeretettel a jövőben is a programokra, melyek mindenki számára ingyenesek.                                                                                   

Zsigmond Mária

A hírlevél lezárása után értesültem róla, hogy meghalt dr. Barsi Ernő.

A néprajztudós 93 éves korában csendesen elaludt. Személyében egy pótolhatatlan ember távozott.